Видавництво АРIЙ пропонує

Слідчо-наглядові справи ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Корпус документів (1847–1859)

Метаграфовані тексти 

 

Це корпусне видання усіх збережених досі слідчих і наглядових справ Тараса Шевченка як цілісних діловодних комплексів
поліцейсько-жандармського й військового відомств. До нього увійшли метаграфовані тексти і факсимільне відтворення
близько 400 документів за тринадцять років життя поета (1847–1859); із них 147 документів уперше вводяться до наукового обігу.
Книга містить факсимільну публікацію нещодавно віднайдених понад тридцяти листів до Тараса Шевченка, що вважалися втраченими.
Для спеціалістів і широкого кола читачів.

Рекомендовано до друку 

вченою радою Інституту історії України НАН України
(протокол № 10 від 30 листопада 2017 р.)

Підготовлено за сприяння
Фонду Катедр Українознавства (США)

Упорядники:
Геннадій БОРЯК, Людмила ДЕМЧЕНКО, Валентина ШАНДРА

Редакційна колегія:
Олександр БОРОНЬ, Геннадій БОРЯК, Галина БУРЛАКА, Сергій ГАЛЬЧЕНКО,
Іван ГЛИЗЬ, Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, Ольга МУЗИЧУК, Олександр РЕЄНТ,
Валерій СМОЛІЙ (відповідальний редактор), Дмитро СТУС, Валентина ШАНДРА

Вступні статті:
Валентина ШАНДРА, Геннадій БОРЯК, Людмила ДЕМЧЕНКО

Коментарі:
Андрій БОВГИРЯ, Василь БОРОДІН, Олександр БОРОНЬ, Геннадій БОРЯК, Олександр ГАЛЕНКО, Іван ГЛИЗЬ, Людмила ГНАТЕНКО, Людмила ДЕМЧЕНКО, Олександр КОВАЛЕНКО,
Оксана КРИЖАНОВСЬКА, Григорій ПОЛЮШКО, Валентина ШАНДРА, Іван ШОВКОПЛЯС

Редактори:
В’ячеслав ГРИГОР’ЄВ, Ніна ЯЦЕНКО

 

ВІДГУКИ ПРО КНИЖКУ

 

Книгу можна придбати у видавництві «АРІЙ»

тел. (044)537-29-20, факс: (044)407-22-75
03148, м. Київ-148, просп. Леся Курбаса 2-Б, а/с 24; info@ariy.com.ua; www.ariy.com.ua