Видавництво «Арій» запрошує у свою команду коректора.

 

Посадові обов’язки:

1. Вичитування відредагованого рукопису, усунення граматичних та інших помилок,

виправлення недоліків змістового та стилістичного характеру.

2. Забезпечення правильності написання та уніфікації термінів, умовних скорочень тощо в ілюстраціях і тексті.

3. Узгодження з авторами й редакторами змістових і стилістичних помилок.

4. Перевірка правильності оформлення таблиць, виносок, довідкового апарату видання,

наявності відповідних посилань на джерела цитат і цифрових даних у тексті.

5. Підписання рукописів до видання — до друку й випуску у світ.

 

Вимоги:

1. Освіта вища професійна

2. Досвід роботи (бажано не менше одного року)

3. Знання:

Основ редакційно-видавничої справи

Порядку підготовлення рукописів до здавання у виробництво

Граматики й стилістики літературної української та російської мов

(бажано англійської, німецької або інших іноземних мов)

Техніки вичитування рукописів

Правил коректури й стандартних коректурних знаків

Чинних державних стандартів і нормативних документів у видавничій діяльності

4. Навички роботи зі спеціальності та відповідальне ставлення до обов’язків.

 

Видавництво пропонує:

комфортні умови праці

графік роботи: 10.00 – 18.00

Звертайтеся за детальною інформацією: тел. (044) 537 29 20

Резюме надсилайте на www.ariy.com.ua,  sveta@ariy.com.ua

_______________________________________________________________________________________________

 

Видавництво «Арій» запрошує до співпраці перекладачів і викладачів

німецької, грецької, китайської, японської, угорської мов та івриту.

 

Звертайтеся за детальною інформацією: тел. (044) 537 29 20

Резюме надсилайте на  www.ariy.com.ua,  sveta@ariy.com.ua