Вхід

Українсько-французський розмовник

34 грн.

Немає в наявності

Код: 10228

Автор: Таланов О.

Назва: Українсько-французський розмовник

Серія: Розмовник

ISBN: 978-966-8959-92-9

К-сть с.: 224

Рік видання: 2019

Тип палітурки: М'яка

Формат: 130х200

Маса, гр.: 108

Ця книга призначена пе­ре­д­усім для гро­ма­дян Ук­раїни та ук­раїнців інших країн, які виїжджа­ють за кордон, зокрема до франкомовних країн, а та­кож для шко­лярів, сту­дентів і всіх, хто вив­чає французьку мо­ву. Вона містить най­у­жи­ваніші сло­ва та сло­во­с­по­лу­чен­ня, а та­кож ко­рис­ну для ту­ристів інфор­мацію країноз­нав­чо­го ха­рак­те­ру.

Інші товари цієї серії

Українсько-польський розмовник. 4-те вид.
46 грн.

Українсько-польський…

Українсько-новогрецький розмовник
21 грн.

Українсько-новогрецький…

Українсько-німецький розмовник
46 грн.

Українсько-німецький…